گزارش به فراموشی (فیلم) 1388

دوم فروردین هشتاد و هشت 

1. والکیری  کارگردان: برایان سینگر

2. سیزده. توطئه  کارگردان: دوآن کلارک 

سوم فروردین هشتاد و هشت 

3. سه میمون  کارگردان: نوری بیلگه جیلان 

4. معشوق بانو چترلی  کارگردان: پاسکال فرران 

5. بی انتها  کارگردان: کریستف کیشلوفسکی

چهارم فروردین هشتاد و هشت 

6. بهار، تابستان، پاییز، زمستان... و بهار  کارگردان: کیم کی دوک 

پنجم فروردین هشتاد و هشت 

7. وقتی همه خوابیم  کارگردان: بهرام بیضایی

هفتم فروردین هشتاد و هشت 

8. سقوط(دوباره بینی)  کارگردان: اولیور هیرشبیگل 

9. افسانۀ 1900(دوباره بینی)  کارگردان: جوزپه تورناتوره 

10. زندگی معجزه است  کارگردان: امیر کاستاریکا

نهم فروردین هشتاد و هشت 

11.هویت بورت(دوباره بینی)  کارگردان: داگ لیمن

12. بیل را بکش(دوباره بینی)  کارگردان: کوئنتین تارانتینو 

شانزدهم فروردین هشتاد و هشت 

13. قلم پرها  کارگردان: فیلیپ کافمن 

بیست و یکم فروردین هشتاد و هفت 

14. صدای دریا  کارگردان: بیگاس لونا

15. هدیه  کارگردان:مایکل جتر  

16. خواب زمستانی  کارگردان: سیامک شایقی 

17.آتش افروز  کارگردان: شارون مگوایر 

سی و یکم فروردین هشتاد و هشت 

18. دفتر یادداشت  کارگردان: نیک کاساویتس 

سوم اردیبهشت هشتاد و هشت 

19. معتاد به عشق  کارگردان: گریقین دان   

بیست و پنجم اردیبهشت هشتاد و هشت 

20. آخرین شانس هاروی  کارگردان: جری هاپکینز 

دوم خرداد هشتاد و هشت 

21. نفس عمیق  کارگردان: پرویز شهبازی 

هفتم خرداد هشتاد و هشت 

22. قایق های من  کارگردان: صفی یزدانیان (دوباره بینی)

23. کنعان  کارگردان: مانی حقیقی (دوباره بینی)

/ 0 نظر / 13 بازدید