نوشتن مادام بوواری

نوشتن چیزی است بسیار وحشتناک و لذت‌بخش و آدم عادت می‌کند با سماجت به چنین عذاب‌هایی تن دهد و چیز دیگری از آن نخواهد. در این موضوع رازی هست که از من می‌گریزد.

اما زندگی بسیار کوتاه است! وقتی فکر می‌کنم که هرگز آن‌طور که دوست دارم نخواهم نوشت، و نه حتی یک چهارم چیزی را که آرزو دارم، می‌خواهم فکم را خرد کنم. باید با تمام این قدرتی که حس‌اش می‌کنیم و خفه‌مان می‌کند، بمیریم بی‌آنکه آن را به طغیان بیاوریم.

* نوشتن مادام بوواری، ترجمۀ اصغر نوری، انتشارات نیلوفر

/ 0 نظر / 180 بازدید