دستور زبان کردی کرمانشاهی

این هم از آن اتفاق های خوشحال کننده است. دیروز وحید رنجبر را دیدم. وحید لطف کرد و یک جلد از کتاب تازه چاپ شده اش، دستور زبان کردی کرمانشاهی، را برایم امضاء کرد. آشنا شدن با وحید از لذت های نوشتن و خواندن وبلاگ است. نمی خواهم از خوبی های وحید بگویم که حتما اگر شما از خوانندگان وبلاگش باشید، می توانید خوبی هاش را از پشت کلماتش حس کنید. اما می خواهم از اطلاعات گسترده اش بگویم. وقتی کتاب اش را باز کردم و پسوند نام خانوادگی اش را که چقاکبودی است دیدم خواستم که درباره اش برای ام بگوید. مدت بسیار طولانی از ریشه کلمه و کلمه های شبیه به چقاکبودی گفت و چه لذتی داشت شنیدن حرفهاش که وقتی می گفتشان چشمهاش برق برق می زد. این غرور در صدا و رفتار وقتی از زادگاهش حرف می زد واقعا دیدنی بود. جای همه تان خالی.

کتاب "دستور زبان کردی کرمانشاهی" به گواه مقدمه اش اولین تلاش برای نوشتن دستور زبان کردی کرمانشاهی است. با نگاهی اجمالی به کتاب می شود فهمید که وحید برای نوشتن کتاب بسیار زحمت کشیده. نگاه فنی به کتاب در تخصص من نیست ولی سعی می کنم در اولین فرصت با دقیق خوانی کتاب چیزهایی بنویسم که ادای دین کرده باشم به مهربانی های وحید.

 

/ 8 نظر / 15 بازدید
نیلوفر

این جور وقتها حسابی از هم صحبتی با چنین آدمی می شود لذت برد .

افرا و پاییز

اگه بدشانسی دست از سر من برداره هم کتاب را می بینم و هم صاحب کتاب را!

آلما

وحید توی صفحه تقدیمی برای من به 4 زبان نوشت... [نیشخند]

پاپتی

مرسی علی جان... خیلی لطف داری[گل]

سنجاقک آبی

چه خوب من دنبال یک دستور زبان کردی می گشتم مرسی