افتتاحییه

روز اول فروردین را نوروز گویند زیرا که سر سال باشد و شب با روز برابر شود و سایه ها از دیوار ها بگذارد و آفتاب از روزنها اوفتد و رسم مغان اندر روزگار پادشاهی ایشان چنان بودی که خراجها اندرین روز افتتاح کردندی و عجمیان چنین گویند که اندرین روز جمشید بر گوساله نشست و سوی جنوب رفت بحرب دیوان و سیاهان، و معنی زنگیان باشد، با ایشان کارزار کرد و همه را مقهور کرد.*
 
* تاریخ زین الاخبار یا تاریخ گردیزی. ابوسعید عبدالحی بن الضحاک بن محمود گردیزی. نوشته شده بین سالهای ۴۴۱-۴۴۴ هجری قمری

  
نویسنده : علی حیدری ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧