آنچه در زير پنهان است

این همه تبلیغات برای چیست؟ تبلیغات زیاد حال بهم زن را می گویم. دلیل اصلی اش دقیقا همین کلمه کلیدی* حال بهم زن * است. چون ما می دانیم که آنهایی که باید رای بدهند می دهند و سمت و سوی رای هایشان هم مشخص است که اگر نبود حالا این رئیس جمهور رئیس جمهورمان نبود. پس می ماند عده دیگری که یا شک دارند یا مطمئن اند رای نمی دهند که اگر یک روز تصمیم بگیرند رای بدهند دیگر کسی مثل رئیس جمهور فعلی رای نمی آورد. پس باید آنقدر تبلیغ کرد که حالشان از هر چه انتخاب و انتخابات است بهم بخورد و آنچه باید بشود بشود.

پس باید رای بدهیم تا حداقل گزینه بد جایگزین گزینه بدتر شود.

  
نویسنده : علی حیدری ; ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥